Istimewanya Shalat

Beda Sholat dengan Ibadah lainnya...​​​​

Perintah sholat berbeda dengan perintah puasa, zakat, haji serta Ibadah-ibadah lainnya. Perintah ibadah-ibadah tersebut disampaikan Allah kepada Rasul Nya melaui perantara Malaikat Jibril, sedangkan perintah shalat disampaikan langsung oleh Allah Swt. kepada Rasulullah Saw. dalam peristiwa Isra' Mi'raj.

"Mahasuci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Kami kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (Q.S. Al-Isra' [17]:1)

Keputusan Allah Swt. menyampaikan perintah shalat tanpa perantara menunjukkan keistimewaan ibadah in. Perhatikan keterangan berikut.

"... dan laksanakan shalat. Sesungguhnya, shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah, shalat itu lebih besar keutamaanya daripada ibadah lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-'Ankabut [29]: 45)

Rasulullah Saw. bersabda, 

"Pokok segala sesuatu adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah" (HR. Muslim)

Posisi shalat dalam peta keimanan seoarang Muslim sangatlah strategi. Maka, alangkah disayangkan apabila shalat yang kita laksanakan belum sesuai dengan tata cara yang dicontohkan Rasulullah Saw. Padahal beliau berwasiat, 

"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat" (HR. Bukhari)


Sudah Benarkah Shalatku?

Pertanyaan berikutnya adalah sudah benarkah shalatku? benar gerakan, benar bacaan?

Kalau ada buku yang dapat menjadi panduan lengkap dalam memperbaiki shalat,  maukah Anda memilikinya?

Lengkap dari mulai wudhu sampai detail pelaksanaan shalat.

Bukan hanya buku, tapi dilengkapi dengan DVD yang mengvisualisasikan gerakan dan bacaan shalat.

Kalau jawabannya YA, silahkan klik link dibawah ini

Copyright 2017, JANNATII

Disclaimer  |  Privacy