Islami Parenting

Tidaklah Nabi Muhammad SAW wafat kecuali telah mewariskan cara mendidik anak yang paling tepat.
Harapan memiliki generasi shalih pun makin mudah dan nyata.

Rasulullah SAW telah memberikan teladan pendidikan anak dalam seluruh aspek hidupnya.

Bahkan sejak janin masih dalam kandungan, hingga lahir dan tumbuh menjadi dewasa

Nabi tak canggung untuk menyapa, tersenyum, mencium bahkan bermain bersama anak-anak.Melerai perkelahian di antara mereka, dan mendoakan mereka dengan kebaikan.

Mengarahkan mereka pada bakat dan keahlian yang dimiliki masing-masing anak.

Mengarahkan mereka pada bakat dan keahlian yang dimiliki masing-masing anak.

Mengajarkan mereka tentang adab, baik kepada Sang Khalik maupun kepada semua makhluk.

Menanamkan akidah yang kuat, dan semangat membela agama Allah.

Untuk semua pendidikan itu, kadang Nabi pun kadang menghukum mereka dengan cara yang sangat bijak.